Poľovačka, poľovacky a dovolenka s AB centrum

Záväzná objednávka poľovačky a služieb

Táto objednávka je aj zmluvou o sprostredkovaní lovu.

Sprostredkovateľ garantuje služby podľa tejto objednávky.

Požiadavky neuvedené v tejto objednávke nemôžeme vybaviť. Objednávateľ podpisom záväznej objednávky potvrdzuje svoj súhlas s cenovými a všeobecnými podmienkami objednaného lovu, a sprostredkovateľ sa zaväzuje objednané služby riadne a včas zabezpečiť. Všeobecné podmienky lovu našej agentúry, sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Objednávateľ
* Meno a priezvisko* Adresa
* Tel.č.
* Váš e-mail
Meno poľovníkaAk je odlišné od objednávateľa
* Č. pasu, alebo obč. preukazu
* Dátum narodenia
* Číslo zbrojného preukazu* Č. poľovného lístku
Telefón na poľovníka
Objednávateľ týmto objednáva
Zájazd, odlov zveri
V termíne (ak nie je presný termín tak približne)
V štáte - v lokalite
V cene, alebo trofej, veľkosti (cenník, paušál)
Ďalej objednávame nasledovné služby
Ubytovanie (celkový počet osôb)
Stravovanie (polpenzia/plná penzia)
Sprievod zo Slovenska (platená služba)
Preferujete lov: Posed/Peši/Auto/Koč
Dovoz trofejí – je nevyhnutné vyznačit zvolenú možnosť
Objednávam si dovoz trofejí u sprostredkovateľa
Cena za dopravu sa odvíja od konkrétnej poľovačky a bude Vám presne definovaná pred lovom.
Ďalšie požiadavky na služby a iné požiadavky
(voliteľné služby, koža, divina, špeciálna strava - napr diabetes, iné špeciálne požadavky, atď.)
Forma zasielania informácií o poľovačke (zaškrtnúť)
Online služby
Kontrolný reťazecKontrolný reťazec
 

Prihlásenie

Meno:
Heslo:

Katalóg / prospekty

Objednávka katalógu a prospektov Objednať
Poľovačka a poľovačky, safari a lov v zahraničí pre Vás zariadi:

AB - Centrum Safari, s.r.o. - Masarykova 57, Michalovce | tel: 056/642 09 78, mobil 0903 353 365
2007 © abcentrum.sk | webdesign © bart.sk